Etsen en andere druktechniekenprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Je leert deze week de praktische toepassingen en effecten van verschillende grafische technieken.
 
Wat doe je?
Je maakt een monoprint, een ets, een droge naald en een aquatint.

Een ets is een tekening op een zinkplaat die je heel vaak kunt afdrukken. Als je met een scherp en puntig metaal een tekening in een plaat krast en hier een afdruk van maakt, dan noemen we dat een droge naald. De lijn van de tekening in deze druk wordt een beetje rafelig en is typerend voor de droge naald. Een aquatint is geschikt voor het drukken van grote vlakken en minder voor fijne lijntjes zoals bijv. een lijnets dat wel is.

Iedere techniek dwingt een ander soort thema en onderwerp af. Een droge naald is geschikt voor dramatische landschappen en portretten, een aquatint meer voor het maken van grafische en abstracte kunstwerken.
Verder leer je hoe je met inkt werkt. Het ininkten van een zinkplaat heeft namelijk verschillende mogelijkheden, maar ook moeilijkheden. Al doende leer je gebruik te maken van en in te spelen op het verrassingseffect dat grafiek heeft.
 
Kijken naar wat anderen doen is daarbij erg belangrijk. Voor iedereen en ook voor de maker zelf is het namelijk steeds een verrassing hoe de afdruk wordt. Gezamenlijk kun je onmiddellijk reflecteren en bepalen wat er eventueel nog aan de druk veranderd moet worden.
 
Ingangsniveau
Iedereen is welkom.
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**

Etching and other print techniques
During this week you will learn the practical applications and effects of different graphical techniques.
 
The course
You will make a monoprint, an etching, a dry needle and an aquatint.
An etching is a drawing onto a zinc plate that can be printed many times. If you make a drawing onto the plate, using a sharp and pointed metal, and print it, this is called a dry needle. The line of the drawing in this kind of print becomes a bit ragged and this is typical for dry needle. An aquatint is suitable for printing large areas, and less for fine linework, while the opposite is true for line etching.
 
Each technique asks for another kind of theme or subject. A dry needle is suitable for dramatic landscapes and portraits, and aquatint more for creating graphic art and more abstract work.
 
On top of this, you will learn to work with ink. Inking a zinc plate gives you different options, but also difficulties. You will learn to make use of, and play with, the unexpected results that are integral to graphic art.
 
Looking at what others are doing is an important aspect of this. For everyone and also for the maker, it's always a surprise how a print turns out. Together, it is possible to immediately reflect on results and to decide what might need changing.
 
Entry level
Everyone is welcome
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 13-08-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Mels de Gooijer 150/225/299 617912
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie