In grijs verdieptprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Veel oproepen met weinig, dat is waar het om draait in bij grisaille of het grauwtje. Oorspronkelijk ontstond de techniek als onderschildering. Later ontwikkelde hieruit het grauwtje als zelfstandig genre. De bedrieglijk sterke suggestie van diepte leidde tot het ’trompe l’oeuil’ effect. Dit werd vaak toegepast als ondersteuning van de architectuur. Een grisaille als zelfstandig schilderij kan echter ook van grote charme zijn.
 
Wat doe je?
Deze week maak je twee schilderijen naar de waarneming. De eerste dagen is het onderwerp een stilleven, daarna wijden we ons aan het levend model. De schilderijen worden volledig opgebouwd uit grijstinten. Zo leer je goed om genuanceerd verf te mengen. Het voornaamste doel blijft evenwel de diepte op het platte doek te vangen.
 
Ingangsniveau
Iedereen is welkom
 
Bijzonderheden
Voor je stilleven kan je een leuk ding van huis meenemen, maat ook in de stillevenkast van CREA valt voldoende op te scharrelen. Op onderzoek naar het grijs gaan we ook in het Rijks kijken.
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**
 
Deepened in grey tones
To use just a little to tell a lot, that is what the grisaille is all about. Originally, the technique was designed as an underpainting. Later on, the gray developed as a different genre. The deceptively strong suggestion of depth led to the 'trompe l'oeuil' effect. This was often used as support for the architecture. A grisaille as an independent painting can also be of great charm.
 
The course
This week you will make two paintings. The first days you will make a still life, after that we have a live model. The paintings are entirely made up of shades of gray. This way you learn how to mix paint in a nuanced way. The goal is to capture depth on the flat canvas.
 
Entry level
Everyone is welcome
 
Details
You can bring something from home for your still life but we also have a lot of interesting things at CREA to use. We will also visit the Rijksmuseum to be inspired by the grey.

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 13-08-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Bram Stoof 150/225/299 617911
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie