Beeldentuinprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Hoe kun je met je kunst impact maken en mensen tot nadenken zetten? Hoe werkt kunst in de buitenruimte en wat is het effect van de plaats waar je kunstwerk staat op het werk zelf? Welke materialen gebruik je om je boodschap mee over te brengen? Op welke manier kun je jezelf uitdagen om groots en ruimtelijk te denken en te bouwen?
 
Wat doe je?
Je verkent deze week de buitenruimte; alles behalve een steriele expositieruimte waar je werk autonoom en los van elke context staat. Je laat je inspireren door werk van kunstenaars die zich hiermee bezig houden zoals Banksy, Florentijn Hofman of Picasso (in het Vondelpark)?
Je werk kan zich gericht verhouden tot de omgeving of een op zichzelf staand sculptuur zijn – maar daardoor ook weer iets over zijn omgeving zeggen. Je leert kijken naar de verhouding tussen je werk en de ruimte.
Je gaat schetsen, uitproberen, kijken, bespreken, sparren, brainstormen, testen en doen en je bouwt gezamenlijk gedurende de week aan een beeldentuin rondom CREA.
Je kunt alle kanten op: minimal art of pompeus theatraal -  alles kan en mag. Wat kun je doen als er niet veel middelen voor handen zijn en je toch impact wilt hebben en een boodschap wilt uitdragen of zogenaamde disruptive interventions wilt plegen?

Ingangsniveau
Iedereen is welkom.
 
Bijzonderheden
Neem mee aan spullen wat je kan. Maakt niet uit wat het is, van meubilair tot gordijnen, tot stoepkrijt, meel, en alles wat je bij het grof vuil tegenkomt en nog bruikbaar is, Er is altijd iets bij dat iemand kan gebruiken.
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISH VERSION**

Sculpture garden
How can you use art to make an impact and challenge people to think? How does artwork outside and how does the place where an artwork is located, effects the work itself? What materials do you use to bring across your message? In what way can you challenge yourself to think, and build, in a grand and spatial manner?
 
What do you do?
During this week you will explore the outside; the very opposite of a sterile exhibition space where your work stands autonomously and separated from all context. You are inspired by the work of artists who are concerned with this question, such as Banksy, Florentijn Hofman or Picasso (in the Vondelpark)
The work you will create may relate to its environment in a targeted way or be an independent sculpture – which in turn could express something about its environment.
You will learn to look at the relation between your work and space.
 
You will sketch, attempt, look, discuss, spar, brainstorm, test and do and during the week you will collectively create a garden of sculptures around the CREA building.
There are many directions to go in: minimal art or pompous and theatrical – all is allowed. What can you do if there are not a lot of means at hand and you still want to have an impact, shape a message, or create so-called disruptive interventions?
 
Entry level
Everyone is welcome
 
Details
Bring any material you can bring. No matter what it is, from furniture to curtains, to chalk, flour, and any large refuse you find on the sidewalk that can still be used. There's always something in there that someone can use.

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 30-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Jasper Kooper 150/225/299 617908
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie