Het portret als landschapprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Een gezicht is altijd in beweging en kan in een 'oogwenk' van uitdrukking veranderen. Als je bijvoorbeeld naar iemand kijkt die tegen je praat, lijkt zijn gezicht wel een landschap van steeds veranderende emoties. Ogen, mond, spiertjes, huidskleur, schaduwen: alles beweegt voortdurend. Om dit in een stilstaand beeld te laten zien kun je allerlei visuele effecten gebruiken.
 
Wat doe je?
Deze week bestudeer je het maken van een portret op verschillende manieren. Je doet dat met teken- en schildermaterialen, zoals potlood, houtskool, pastelkrijt, acrylverf en gouache. Eerst maak je studies, zowel met een levend model en elkaar als voorbeeld, maar ook naar aanleiding van krantenfoto’s en bijvoorbeeld televisie. Je bestudeert verschillende gezichtsuitdrukkingen en de overgangen daartussen. Je duikt in de extremen: emoties zoals blijdschap en verdriet, agressie, angst en extatisch geluk, liefde. Daarnaast interview je iemand om te kijken hoe je achtergrondinformatie zou kunnen verwerken. Je onderzoekt wat voor invloed zachte en harde kleuren en veel of weinig contrast hebben. Ook de plaatsing op het vlak en de ruimte rondom het portret speelt een rol in hoe we het ervaren.
 
Als eindwerkstuk maak je één groot “portret”; een kop, waarin je van alles verwerkt wat je de week bestudeerd hebt. Deze “persoon” hoeft niet meer herkenbaar te zijn als “portret” zoals we dat gewend zijn. Het bevat elementen die jij belangrijk vindt voor het idee dat je gedurende de eerste dagen van de week hebt ontwikkeld.
 
Ingangsniveau
Iedereen is welkom.
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**

The portrait as a landscape
A face is always moving, and can change its expression in 'the blink of an eye'. When looking at someone talking to you, their face often looks like a landscape of constantly changing emotions. Eyes, mouth, little muscles, skin tone, shadows: everything is constantly in motion. To show this in a static image, you can apply all kinds of visual effects.
 
The course
During this week you will study the making of a portrait in various different ways. You will do so with drawing and painting materials, like pencil, charcoal, pastel crayons, acrylic paint and gouache. First you will make studies, both from a live model and from each other, but also from newspaper photographs or television. You will study various facial expressions and transitions between them. You will dive into the extremes: emotions like happiness and sadness, aggression, fear and ecstatic joy, love. You will also do an interview with someone, to see how you could make background information part of the work. You explore what result comes from the use of soft or hard colors and high or low levels of contrast. Also, the placement in the frame and the space around the portrait plays a role in how we experience it.
 
As a final piece, you make one single large “portrait”; a head, in which you put everything that you've studied this week. This “person” no longer has to be recognizable as a “portrait” in the way that we usually think of it. It contains elements that you find important to the idea that you've developed during the first days of the week.
 
Entry level
Everyone is welcome.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 30-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Marjan Verkerk 150/225/299 617907
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie