Tekendagboekprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Iedereen maakt foto's van zijn of haar vakantie. Waarschijnlijk veel meer dan je ooit terug zult kijken. Maar je kunt je reizen ook vastleggen in een tekendagboek. Tekenen dwingt je om stil te staan, goed te kijken, je omgeving en alles wat daarin gebeurt echt in je op te nemen. Je kunt sfeer in je tekeningen brengen, maar ook gesprekjes die je voert/hoort en situaties die je meemaakt. En het is veel leuker om later terug te lezen dan op je computer een map vol digitale snapshots te bekijken!
 
Wat doe je?
In deze cursus leer je hoe je zo’n dagboek kunt opzetten. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen, en natuurlijk vooral door veel te tekenen. Je leert experimenteren met verschillende materialen en technieken.
Gedurende de week reis je naar verschillende plekken in de stad (denk aan het Vondelpark, de Hortus, de OBA, het Leidseplein, het Museumplein, de Amstel, de Dam) waar je je ‘vakantie-ervaring’ opdoet. We beginnen en eindigen altijd samen bij CREA om elkaars werk te bespreken. 
 
Ingangsniveau
Iedereen is welkom.
 
Bijzonderheden
Neem een schetsboek met harde rug mee (zodat je dat als tafeltje kunt gebruiken) in een grootte waar je graag in wil werken en je favoriete tekenspullen (CREA heeft natuurlijk ook spullen, maar breng vooral je eigen favoriete materiaal mee).
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**
 
Drawing diary
Everyone takes photographs of their holiday. Probably many more than you will ever look through. But you can also document your travels in a drawing diary. Drawing causes you to stand still, to really look, to really absorb your environment and what happens in it. You can make atmosphere part of your drawings, but also small conversations you hear, situations you come across. And looking back through these drawings is a lot more fun than flipping through a folder of digital snapshots on your computer.
 
The course
During this course you will learn how to set up a diary like this. Using examples and exercises, and of course mainly by drawing a lot. You learn to experiment with different materials and techniques.
 
During the week you travel to different places in the city (like the Vondelpark, the Hortus Botanicus, the OBA library, the Leidseplein, the Museumplein, the Amstel and Dam square) where you can have your holiday experiences. We always start out at and finish at CREA to look at and discuss each other's work.
 
Entry level
Everyone can join
 
Details
Be sure to bring a sketchbook with a hard back (so you can use it as a surface to draw on) in a size that you would like to work at and bring your favorite drawing tools (CREA of course also has materials, but make sure to bring your own favorite materials).
 
Presentation

Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 23-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Merel Barends 150/225/299 617906
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie