Bewegingstheaterprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Bij bewegingstheater is je lichaamstaal en beweging het uitgangspunt. Je onderzoekt je eigen fysieke taal en hoe je die kunt gebruiken tijdens het spelen.
 
Wat doe je?
Je begint met je persoonlijke ‘neutrale houding’, waarbij je in het moment leert te zijn. Van daaruit werk je verder en leer je scherp te schakelen in je fysieke spel. Je leert eerst te doen, en dan pas beschouwend naar je eigen spel te kijken.
Verder is er aandacht voor het (verder) ontwikkelen van de overgave in je spel, het spelplezier en het omgaan met je eigen fysieke mogelijkheden. Je speelt om het spelen en vanuit het plezier om te kunnen spelen.
Deze week werken we met het Stabat Mater van Arvo Pärt, daaruit volgen ook drie begrippen die deze week op een theatrale manier worden onderzocht: boosheid, machteloosheid en berusting. Samen werk je toe naar een korte bewegingscompositie, waarbij zowel de groep als de individuele speler belangrijk zijn. Tekstgebruik is mogelijk maar zal niet de leidraad van de week zijn.

Ingangsniveau
Iedereen is welkom
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma. 

**ENGLISH VERSION**

Mime
Mime takes your body laguage and movement as the starting point. You will research your own physical language and how to use it during the acting.
 
The course
You start with finding your 'neutral posure', the 'zero', in which you learn to be in the moment. This will be the basis from which you will learn to make sharp switches in your physical acting. You learn to act first and then to look and analyze your acting.
Next to that, you will learn how to (further) develop how to surrender in your acting, the love of acting and dealing with your own physical possibilities. You make theatre to act and from the your of making theatre.
This week, Arvo Pärts Stabat Mater will be the leading musical piece. This leads to three concepts that we will discover in a theatrical way: anger, owerlessness and resignation.
Together with the rest of the group, you work towards a short movement composition, in which both the group and the individual actors are important. Using text is possible, but won't be leading this week.

Entry level
All levels are welcome
 
Details
Wear easy, comfortable clothes in which you can move freely.

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 16-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Jan Taks 150/225/299 517903
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie