Klassiek balletprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
In deze week maak je kennis met, of fris je je kennis op over, de basiselementen van het klassieke ballet. Ballet is meer dan regels: het kan en mag ook leuk zijn om te doen!
 
Wat doe je?
Je gaat vooral dansen! Je leert de klassieke basistechniek, die wordt gecombineerd met een vleugje moderne dans. Iedere dag begint met een goede warming-up. Daarna werk je aan correcte lichaamshouding door middel van grondoefeningen, gerichte coördinatie van armen en benen, het ontwikkelen van gevoel van richting in de ruimte en aandacht voor ritme en muziek. Maar ook andere zaken als improvisatie en aankleding komen aan bod. Tussendoor krijg je met behulp van audiovisueel materiaal een beeld van de geschiedenis en verschillende vormen van klassieke en moderne dans.
Aan het einde van de week presenteer je als groep een dans die je samen deze week gaat maken.
 
Ingangsniveau
Twee jaar danservaring in een dansstijl is vereist. Maak je op voor een intensieve, flitsende dansweek.
 
Bijzonderheden
Specifieke balletkleding is niet nodig: neem sportkleding en turnschoentjes mee (voor een paar euro in de gemiddelde sportzaak te koop)

Presentatie
Iedere zomerweek eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**
 
Classical Ballet
During this week you will become familiar with, or refresh your knowledge of, the basic elements of classical ballet. Ballet is more than rules: it can and may also be fun to do!?
 
The course
Most of all you'll be dancing! You will learn the classical ballet basics, which is combined with a whiff of modern dance. Each day starts off with a good warming-up. You will then work on a proper posture by doing floor exercises, targeted coordination of arms and legs, developing the sense of direction in the space and attention to rhythm and music. Other topics that will be addressed include improvisation and staging. In-between all of this, you will get an audiovisual impression of the history of forms of classical and modern dance. At the end of the week you will present a dance with the group that will be created during the week.
 
Entry level
Two years of dancing experience in a particular style of dance is required. Be ready for an intensive, flashy week of dancing.??
 
Details
It's not necessary to have a specific ballet outfit: just bring sportswear and gymnastics shoes (available for a few euros in a regular sports store).

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 23-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Cleo Kwaaitaal 150/225/299 417903
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie