Danswerkplaatsprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Wil je een week lang dansen en meer ontdekken over moderne dans of hiphop, dansimprovisatie en over je eigen performance? Wil je meer leren over hoe je je kunt laten inspireren bij het maken van een choreografie? Deze dansweek gaan we ons intensief verdiepen in de dans en wat allemaal mogelijk is binnen dans en fysieke expressie. Alle niveaus zijn welkom, de mix van ervaren dansers en beginners maakt het juist zo leerzaam en leuk voor iedereen. 
 
Wat doe je? 
Hoe de week eruit precies gaat zien is afhankelijk van de benadering van de docent die de week gaat geven. Daardoor ligt bij de week van Nicola de nadruk op moderne dans, en bij Rebecca op Urban/hiphop.
 
Iedere dag begint met een goede warming up. Hierbij gebruiken we verschillende technieken, waarbij we bijvoorbeeld focussen op ademhaling, het dynamische proces van inspanning/ontspanning dat tot beweging en ‘flow’ leidt en spierkrachtoefeningen en stretches, zodat je lichaam klaar is voor de rest van de dag. Muzikaliteit, ritme, ruimtegebruik en expressie komen ook aan bod.
 
Verder werk je iedere dag met een bepaalde focus. De ene keer is dat improvisatie met de hele groep, de andere keer choreografie opdrachten in duetten en trio’s. Hierbij gaat het om de persoonlijke invulling en creativiteit. Je improviseert in relatie tot elkaar en in relatie tot de ruimte om je heen.
 
Afhankelijk van de docent zal je week een andere invulling krijgen:

Nicola heeft een achtergrond als docent Floorwork en werkt vanuit Release techniek met invloeden van Alexander techniek. Haar persoonlijke interesse in dansfilm zal zij meenemen in de Danswerkplaats, waarbij misschien ook een dag aan een korte dansfilm (opgenomen met je telefoon) wordt gewerkt.

Rebecca werkt vanuit urban en modern (jazz). Naast het aanleren van technieken uit hiphop, modern en jazz leer je met de groep frases choreografie die worden aangevuld met stukken uit improvisatieopdrachten. In de ochtenden ligt de focus op urban/hiphop, in de middag krijg je (modern) jazz lessen door een andere docent (nnb).

Feadan werkt met thema's als center, balans, kracht, lengte, flows en grooves, ritme en het gebruik van de vloer. Ook vindt ze het belangrijk om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar hun eigen danstaal in freestyle sessies, met verschillende werkvormen.
 
Ingangsniveau
Iedereen is welkom.
 
Presentatie
Iedere zomerweek eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**
 
Dance studio
Do you have trouble sitting still when you hear nice music? Would you love to find out what you can do with your body? Do you want to learn how to get inspired to make your own choreography? This dance week, you will learn the basics of several modern dance techniques. You don’t have to be an experienced dancer, the one thing you need is the need to dance!
 
The course
Every week will be different, depending on the teacher. Nicola’s focus will beo n modern dance, Rebacca’s on hiphop/urban.
Every day starts with a good warm-up. You will learn different techniques to focus on breathing, the dynamic process of tension and release that will lead to movement and flow and off-balance, which is about letting go of your control. You learn about the basics of classical dance, modern dance, jazz and several other styles. Next to learning the techniques, you will learn about the story behind them, but also about musicality, rhythm, use of space and expression.
You will get assignments to improvise and make choreographies, together with the group but also solo or with a few other dancers. The focus lies on personal interpretation and creativity. You improvise in relation to each other and the space around you.
 
The CREA Dance teachers all work from their own expertise and experience. Because of this, each course will have a different focus, but you will always learn the same basics.

Nicola has a background teaching Floorwork and works from the Release technique with influences from Alexander technique. She brings her personal interest in dance cinema to the Dance Studio, which might include creating a short dance film (shot on mobile phones).

Rebecca works from urban and modern (jazz) dance. Apart from learning techniques originating in hip hop, modern and jazz, the group will learn phrases of choreography combined with parts from improvisation assignments. In the mornings, the focus lies on urban/hiphop, in the afternoon another teacher will teach about (modern) jazz.

Feadan works with themes like center, balance, force, length, flows and grooves, rhythm and the use of the floor. She also finds it important that course participants collectively explore their own dance language in freestyle sessions, using different ways of working.
 
Entry level
All levels are welcome
 
Details
Wear easy, comfortable clothes in which you can move freely.

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
 
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 16-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Nicola Balhuizen Hepp 150/225/299 417902
SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 30-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Rebecca Smaak 150/225/299 417904
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie