Every Frame Counts (montage)printversie

*This course is open to anyone: English version below*
Waarom werkt een bepaalde montage wel of juist niet? Welke concrete handvatten kun je inzetten om je montages te verbeteren? Als je al montage-ervaring hebt en je wil je vakbekwaamheid en nauwkeurigheid in het monteren van je eigen of andermans producties naar een hoger plan brengen, dan is deze cursus voor jou!
 
Wat doe je?
Je leert zien en analyseren waarom een las (of ?cut?) wel of niet werkt en leert frame-nauwkeurige momenten die een las scherper/geloofwaardiger maken te herkennen. Denk daarbij aan ?eye-lines?, ?eye contact?, beweging in beeld, beweging van camera, klank en/of levering van de tekst van personages etc. Je gaat ?de onzichtbare las? en ?de voelbare las? bewust zelf in praktijk brengen en scherpt je technische vaardigheden aan.
Je krijgt bestaand film- en documentairemateriaal om mee te werken en analyseert en bespreekt met elkaar ?on the spot? elkaars werk. Ter inspiratie en vergelijking bekijk en analyseer je ook bestaand werk.
Als je eigen werk hebt waar je mee aan de slag wil, kun je dat meenemen. Gedurende de week zal er (wat) ruimte zijn om ook daar naar te kijken en aan te werken.
 
BYOD
Deze cursus is BYOD: Bring Your Own Device. Je neemt dus je eigen laptop mee. Zorg ervoor dat je voor het begin van de cursus een van de montage programma?s (FCPX, Première Pro of Avid) op je laptop hebt staan. Je kunt daarvoor een licentie aan te schaffen via Surfspot of bij Adobe, of je kunt de testversie downloaden. Zorg er dan voor dat je daar gedurende de hele cursus gebruik van kunt maken.
 
Ingangsniveau
Gevorderd. Je krijgt niet meer de basis van de programma?s uitgelegd.
 
Bijzonderheden
De focus ligt op het verdiepen en ontwikkelen van je (inhoudelijke) montage vaardigheden. Het is dus geen cursus waarbij je uitleg over het gebruik van de programma's krijgt. Waar mogelijk kan de docent tijdens de individuele begeleiding je ook op dat gebied helpen (Premiere Pro en Avid).
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISH VERSION**


Every Frame Counts
Why does a certain edit work, or why doesn't it? What concrete approaches can you apply to improve your editing? If you already have experience editing and want to bring your skill and precision in editing your own or other's productions to a new level, this is the course for you!
 
The course
You learn to see and analyze why a splice (or 'cut') does or doesn't work, and you learn to recognize frame-specific moments, which can make a cut sharper or more credible. For example, 'eye-lines', 'eye contact', motion in the image, camera movement, sound and or text delivery on the part of characters etc. You will consciously apply the 'invisible cut' and the 'palpable cut' and you will improve your technical craftsmanship.
You will receive existing film- and documentary material to work with and collectively you will discuss one another's work 'on the spot'. For inspiration and comparison, you will also watch and analyze existing work.
If you have your own project that you want to work on, you can bring that. During the week there will be (some) time to look at and work on it.
 
BYOD
This is a BYOD course: Bring Your Own Device. You will have to bring your own laptop and make sure you have one of the following editing programs ? FCPX, Premiere Pro or Avid ? on it. You can buy a license for them trhough Surfspot or Adobe, or you can download a test version. Make sure you will be able to use it during the whole course (don?t download it too early)
 
Entry level
Advanced. The basics of the programs are no longer explained.
 
Details
The focus lies on deepening and developing your editing skills. Therefore you will not get an explanation about the use of the programs. Where possible, the teacher can also help you in that area during the individual supervision (in Premiere Pro and Avid).

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
 
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 06-08-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Merel Notten 150/225/299 317908
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie