Montage met Final Cut Pro Xprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Met Final Cut Pro X kun je een film montage editen. Maar er komt nogal wat kijken bij het monteren van filmmateriaal. Ten eerste is Final Cut Pro een uitgebreid programma met een heel scala aan mogelijkheden waarbij je al snel door de bomen het bos niet meer ziet, en ten tweede zijn er allerlei ‘montageregels’ waar je rekening mee moet houden. We beginnen bij de basis en bouwen langzaam op. Hoe maak je een las, hoe bouw je een scene op en hoe een verhaallijn?
 
Wat doe je?
Je leert de basis van het programma; de verschillende onderdelen, functies en knoppen. Je leert over de montageregels van het beeld. Wat werkt wel en wat niet. De montage van geluid is daarbij essentieel. Er zijn duizenden effecten voor beeld en geluid, de essentiële effecten leer je. Je bent veel zelf aan het werk, je krijgt bestaand materiaal om mee aan de slag te gaan en zo leer je aldoende.
 
Ingangsniveau
Je moet weten hoe een Mac werkt. Voor een compleet begrip van het programma is het van belang dat je alle dagen aanwezig bent.
 
Bijzonderheden
Je hoeft het programma niet zelf te hebben. Op de Macs bij CREA staat versie FCP X 10.4. Als je een eigen laptop hebt met FCP X 10.2, kun je die meenemen en op je eigen laptop werken.
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISH VERSION**


Editing in Final Cut Pro X
Final Cut Pro X can be used to edit a film. But editing film raises quite a number of issues. First, Final Cut Pro is an extensive program with a wide range of possibilities, which may cause some disorientation, and secondly, there are many rules of editing that need to be taken into account. We start with the basics and gradually build from there. How do you make a cut, how do you build a scene and how do you tackle creating a storyline?
 
The course
You will learn the basics of the program; the different parts, functions and buttons. You will learn about the editing rules of the image. What works and what doesn't. In this regard, the editing of sound is essential. There are thousands of effects for image and for sound, this week you will learn the essential ones. You will spend a lot of time working by yourself, on existing material that the teacher will bring, to play around with and in that way, you'll learn by doing.
 
Entry level
You should know how to work with a Mac. For a comprehensive understanding of the program, it's important to be present every day without skipping any days.
 
Details
You don't need to have the program yourself. The CREA Macs have version FCP X 10.4. If you have your own laptop with FCP X 10.2, you can bring that and work on your own laptop.

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
 
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 23-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Pepijn Kortbeek 150/225/299 317905
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie