Photoshopprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Het bewerkingsprogramma Photoshop heeft eindeloze mogelijkheden. Deze week leer je de basis van het programma. Natuurlijk leer je de technische onderdelen, maar je kijkt ook naar de grafische kant. Uiteindelijk zul je Photoshop gebruiken als middel om een doel (namelijk het maken van vrij werk) te bereiken.
 
Wat doe je?
Je krijgt veel demonstraties te zien, waarna je zelf de oefening met je eigen en aangeleverde foto’s uitvoert. Je leert opnieuw te kijken naar beeld: vlakverdeling, verhoudingen en kleur(gebruik). Je leert hoe je foto's kunt retoucheren en bewerken, maar ook hoe je een goede uitsnede kunt maken die de compositie ten goede komt. En je leert hoe je met de tools, paletten en optiebalk kunt werken. De selectie gereedschappen, het lagen palet en werken met maskers zijn elementen die verweven zitten in de opdrachten die voorbij komen.
 
Zo leer je basics van het beeldbewerken, die je kunt toepassen in vormgeven van websites, social media e.d. Je maakt bijv. je eigen bewegende banner met bewerkte foto's. Je werkt er naar toe om aan het einde van de week vrij werk te kunnen maken in bijvoorbeeld een vrije of toegepaste collage.
 
Ingangsniveau
Je werkt op een Mac van CREA. Iedereen die kan werken met een Mac is welkom. In de cursus wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met diegenen die voor het eerst kennismaken met Photoshop.
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISH VERSION**

Photoshop
The image editing program Photoshop has endless possibilities. During this week you will acquire the basic knowledge of the program. Of course you will learn about the technical components, but you will also look at graphic side of things. In the end, learning Photoshop is a means towards a goal (making your own work).
 
The course
You will get to watch many demonstrations, after which you can do the same exercise with your own photographs and other provided material. You learn look anew at imagery: composition, proportions and the use of color. You will learn how to retouch and edit photos, but also how to make a good crop that benefits the composition. And you will learn how the tools, palettes and option bar work. The selection of tools, the layers palette and working with masks are elements are naturally included in the exercises that you get to do.
 
This is how you will learn the basics of image editing, which you can apply in designing websites, making graphics for social media, etc. For example, you can make your own animated banner using edited pictures. The goal for the end of the week is to be able to create your own work, for example in a free or applied collage.
 
Entry level
You will work on one of CREA's Mac computers. Anyone who can work with a Mac is welcome. The course is  those who are starting out with Photoshop for the first time.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 09-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Audrey Weeren 150/225/299 317901
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie