Klassiek zingenprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
De prachtige aria’s van Mozart, de melodieuze lijnen van Brahms; deze week zullen ze je oren vullen. Van basistechniek tot fijnzinnige interpretatie: op elk niveau is er iets te leren.
 
Wat doe je?
Je werkt vanuit je zangervaring tot nu toe aan eventuele vragen of moeilijkheden waar je op bent gestuit. Alle verschillende facetten van klassiek zingen komen aan bod: interpretatie, présence, ademhaling, dictie, vocaalvorming, houding en stijlbesef. Omdat je aan zoveel dingen tegelijkertijd moet denken, lijken ze elkaar soms in de weg te staan en je zangplezier te bemoeilijken, maar deze week leer je hoe al deze facetten elkaar juist kunnen helpen en versterken.
 
De dag bestaat uit een gezamenlijke warming up, een groepsles en individuele les (in masterclassconstructie). Je kiest je eigen liederen of aria’s, maar kunt ook tips krijgen van de docent als je zelf niets weet. Aan het einde van de week laat je zien waar je terecht bent gekomen.
 
Ingangsniveau
Iedereen is welkom. Het is belangrijk dat je toon kunt houden. Enige ervaring met een instrument of als zanger is meegenomen maar niet vereist.
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

**ENGLISH VERSION**
 
Classical Singing
Mozart's beautiful arias, Brahms's lines of melody; they will fill your ears during this week. From basic technique to subtle interpretation: there is something to learn at each level.
 
What do you do?
Guided by your singing experience thus far, you work on possible questions or difficulties that you have come across. All different facets of classical singing will be addressed: interpretation, presence, breathing, diction, forming the vocals, posture and sense of style. Because you have to be aware of so many things simultaneously, they sometimes appear to get in each other's way and in the way of the joy of singing, but during this week you learn how all these facets can instead help and mutually reinforce one another.
 
The day consists of a collective warming-up, a group class and individual class (in master class form). You will choose your own songs or arias, but the teacher will also provide suggestions if you don't have any ideas. At the end of the week you will show where the week has taken you.
 
Entrance requirements
Everyone is welcome. It is important that you are able to stay in tune. Some experience with an instrument or as a singer is good, but not a requirement.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 13-08-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Joost Schouten 150/225/299 217914
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie