Musical Chicago (in 10 minuten)printversie

*This course is open to anyone: English version below*
Een grote musical vertellen in tien minuten, natuurlijk kan dat! Je werkt aan liedjes, scènes en een korte choreografie uit de musical Chicago van John Kander, Fred Ebb en Bob Fosse. Aan het einde van de week breng je zingend, spelend en dansend in tien minuten deze bekroonde musical, die zich afspeelt in de jaren '20 van de vorige eeuw.
 
Wat doe je?
Alle aspecten van het genre musical komen aan bod. Je werkt aan vertelkracht en zoekt naar de essentie van het stuk. Met de groep kies je welke nummers gezongen zullen worden, solo en als groep. Natuurlijk ga je ook dansen! We nemen de versie die in 1999 in het Beatrix theater in première ging als uitgangspunt, maar kijken ook naar de versie uit 1975. Uiteindelijk voegen we alles samen en presenteren we het hele verhaal in tien minuten.
 
Ingangsniveau
Voor deze cursus moet je enige zangervaring hebben, kunnen bewegen, en niet bang zijn om te spelen.
 
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISH VERSION**

Musical Chicago (in ten minutes)

Re-staging a spectacular musical in ten minutes, yes you can! You will work on songs, scenes and a short choreography from the musical Chicago by John Kander, Fred Ebb and Bob Fosse. At the end of the week you will perform this prize-winning musical, set in the 20s of the previous century, by singing, playing and dancing.
 
The course
All aspects of the musical genre will be addressed. You work on narrative power and will go after the essence of the work. As a group, you will choose what songs you will sing, both solo and collectively. Of course you will also dance! We will take the 1999 version, which premiered in the Beatrix theater as our starting point, but we'll also devote attention to the version from 1975. Eventually, all will be joined together and we'll put the whole story on in just ten minutes.
 
Entry level
For this course it is necessary to have some experience singing, to be able to move, and not be afraid to play.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will have a small presentation. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
 
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 23-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Frank Irving en Sietse Remmers 150/225/299 217907
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie