Ukeleleprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
Lijkt het je al een tijdje leuk om ukelele te gaan spelen, maar lukt het niet om het via internet te doen? Zet met deze cursus je vingers flink in de snaren en verdiep je een week lang in het instrument. Zo leg je een basis voor jezelf waarop je verder kunt groeien.

Wat doe je?
Je leert in groepsverband door middel van akkoorden de basis kennen van de ukelele. Je leert verschillende akkoorden kennen, die je leert aanslaan met een goede rechterhandtechniek. Daarnaast krijg je ondersteunende muziektheorie om te begrijpen wat je doet. Aan het einde van de cursus kun je een aantal bekende liedjes spelen. De ukelele kan ook een praktisch opstapje zijn naar de gitaar, omdat de grepen deels overeenkomen.

Ingangsniveau
Dit is een beginnerscursus, gericht op geïnteresseerden die nog niets kunnen of weten van de ukelele. Een klein beetje ervaring is ook prima, maar als je al meer dan een jaar speelt, is de cursus niet voor jou bedoeld.
 
Bijzonderheden
Een eigen ukelele is een vereiste. Als je niet weet hoe je aan een instrument kunt komen kan de docent om advies worden gevraagd, vóór de lessen beginnen. Er wordt alleen lesgegeven op de sopraan-, concert- of tenorukelele. Naast een ukelele, is een map waarin je A4-tjes kunt opbergen een vereiste en de GuitarTuna app of een stemapparaatje is ook erg handig.

Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISH VERSION**

Ukelele
Have you been wanting to start playing the ukelele, but do internet tutorials not do the trick? Use this course to get entangled in the strings and delve into the instrument. This will lay the foundation on which to improve independently afterwards.
 
The course
In a group setting, you will learn the basics of the ukelele. You will learn different chords, which you will learn to strike with a proper right hand technique. You will also receive supporting musical theory to understand what it is you're doing. At the end of the course you will be able to play a number of popular tunes. The ukelele can also be a practical stair step to learning to play the guitar, because of the matching hand positions.
 
Entry level
This is a starters course, aimed at those who are interested but have no prior playing experience or knowledge of the ukelele. A small amount of experience is also fine, but if you've been playing for over a year, the course is probably not fit for you.
 
Details
You need to bring your own ukelele. If you don't know how you can get your own instrument, the teacher can be asked for advice, before classes start. The lessons only deal with soprano-, concert- or tenorukelele. Apart from a ukelele, a folder to keep A4-sheets is required and the GuitarTuna app or another kind of device for tuning is a useful tool to have.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
 
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 16-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Timon Koomen 150/225/299 217905
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie