Goed gebektprintversie

*This course is open to anyone: English version below*
In deze week ga je op zoek naar meer ontspanning bij het zingen. Dit doe je door het lichaam te stretchen en te bewegen vanuit moderne dans/ bewegingstechnieken en yoga. Je zult ontdekken dat je stem eigenlijk niet zonder beweging van je lichaam kan.
 
Wat doe je?
Je gaat deze week op onderzoek uit. Elke dag begin je met een fysieke warming up. Improvisatie, beweging, dans en yoga helpen je om je lijf te voelen en je stem te laten horen, zodat je meer ontspanning, volume en zelfvertrouwen krijgt. Je leert aandacht te geven aan het centrum van je lijf, het bekken en de bekkenbodem, van waaruit je zingt.
Je krijgt verschillende tools om op onderzoek te gaan; door samenzang, adem-, en  stemoefeningen en solo's. Je werkt met grooves, liedjes vanuit de hele wereld, circle singing en andere improvisatie werkvormen. Zo ervaar je waar je stem in je lijf kan zitten en kom je tot nieuwe inzichten over wat je allemaal kunt. Voor iedereen die op zoek is naar meer ontspanning bij het zingen.
 
Ingangsniveau
Deze cursus is voor alle niveaus zangers en/of dansers.
 
Bijzonderheden
Draag loszittende, makkelijke kleding.

Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
**ENGLISCH VERSION**

Goed Gebekt
During this week you will find more relaxation in singing. You do this by stretching the body and moving on the basis of modern dance/movement techniques and yoga. You will discover that your voice really can't perform without the movement of your body.
 
The course
This week you'll go exploring. Every day will start with a physical warming-up. Improvisation, movement, dance and yoga will help you feel your body and let your voice be heard, so that you acquire more relaxation, volume and self-confidence. You learn to give attention to the centre of your body, the pelvis and the pelvic floor, from where you sing.
 
You will get different tools to do this exploring; by joint singing, breathing and vocal exercises and solo's. You work with grooves, songs from all over the world, circle singing and other improvisational methods. This way you will experience where your voice can be in your body and you will reach new insights about what you are capable of. For anyone looking for more relaxation in singing.
 
Entrance requirements
Everyone is welcome. This course is aimed at anyone who likes to sing and to move.
 
Details
Wear loose-fitting, easy clothing.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
 
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 09-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Nicoline Snaas en Nell Berger 150/225/299 217901
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie