Beeldvormingprintversie

*This course is open to anyone: English version below*

Think like an artist
Elke fotografieliefhebber kent de foto’s die Anton Corbijn van de band U2 maakte.
Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn carrière. Wat komt er allemaal bij kijken
als je foto’s moet maken van een kunstenaar, muzikant, band of schrijver? Waar moet je rekening mee houden bij het fotograferen voor een cd-hoes of boekomslag?
 
Wat doe je?
In deze cursus kun je zelf kiezen voor welke cultureel evenement of product je beelden gaat maken. Je gaat goed nadenken: welk beeld past bij het boek, de muziek, film of voorstelling?
Je kunt verschillende fotografie genres gebruiken om een pakkend beeld te maken: landschappen, portret of illustratief. Je leert nadenken over verschillende beeldtalen: het het verschil tussen een documentair en poëtisch beeld. Je leert hoe je verschillende beeldstijlen kunt gebruiken om een idee of een gevoel over te brengen.
Je haalt je inspiratie uit voorbeelden die we aan het begin van de dag met elkaar bespreken, en gaat vervolgens zelf aan de slag met je eigen beeld. Je maakt o.a. een portret foto van de artiest in de studio of op locatie. Een illustratief beeld dat de lading dekt, voor de omslag. En tot slot een serie beelden die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld persuitingen.
Aan het einde van de week werk je in Photoshop de rest van het beeld uit.
 
Ingangsniveau
Een goede basiskennis van fotografie is vereist. Je weet niet alleen wat diafragma, sluitertijd, ISO waarde zijn, maar ook hoe je ze toe moet passen.
 
Bijzonderheden
Voor het volgen van deze cursus moet je de beschikking hebben over een spiegelreflexcamera of een compactcamera waarop je handmatig diafragma, sluitertijd en ISO waardes kunt instellen.
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.

*English version*

Think like an artist
Every photography enthusiast knows the photos Anton Corbijn made of the band U2.
They have played an important role in his career. What do you need to keep in mind, when taking pictures of an artist, musician, band or writer? What should you take into account when photographing for a CD sleeve or book cover?
 
The course
This week you can pick for which cultural event or product you are goint to make your images. You need to think carefully: which image is a perfect fit for the book, the music, the film or performance?
You can use different photography genres to crreate a catchy image: landscapes, portrait or illustration. You learn how to think about different visual languages – the difference between a documentary and poetic image. You learn how to use different image styles to convey an idea or feeling.
You get your inspiration from examples that we discuss at the beginning of the day, and then start working with your own image. You make a portrait photo. You will make a portrait photo of the artist in the studio or on location, an illustrative image that covers the load for the cover. And finally a series of images that can be used for, for example, press releases.
At the end of the week, you work out the rest of the image in Photoshop.
 
Entrance requirements
You need to know the basics of photography: what are aperture, shutter speed and ISO values and how do you use them.

Details
For this course, you need a SLR camera or a compact camera that allows you to change aperture, shutter speed and ISO values by hand. You also will need a bike to get around the city this week.

Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

SCHRIJF JE IN**
start duur tijd
ma 06-08-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Emilie Hudig 150/225/299 117907
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie