Fotowerkplaatsprintversie

*This course is open to anyone: English version below*

Wanneer je pas begint met fotograferen zijn de mogelijkheden van je camera soms intimiderend. De enige manier om alle knopjes te leren begrijpen, is door ermee aan de slag te gaan.
 
Wat doe je?
Je leert de grondbeginselen van de fotografie: licht, belichtingstijd, diafragma, ISO, bewegingsonscherpte, scherptediepte, flitsen, compositie en beeldbewerking. Iedere dag krijg je inspiratie, informatie en opdrachten om de knopjes op je camera te leren gebruiken en denk je na over de vraag waarom een foto goed is, of slecht. Je leert ook de basisprincipes van beeldbewerking met Photoshop: hoe sla je een bestand op, hoe voer je correcties uit met betrekking tot kleur, contrast enz.
 
Daarnaast leer je over de verschillende aspecten van de reis-, van landschaps- en portretfotografie tot reportages. Iedere dag krijg je opdrachten binnen een genre. Aan het einde van de dag bespreek je de resultaten met de groep. 
 
Hoe de week er precies uit gaat zien is afhankelijk van de benadering van de docent die de week geeft. Iedere docent werkt vanuit zijn eigen expertise en ervaring.  
Marc geeft de basiscursus in het voor- en najaar bij CREA en heeft een eigen techniek ontwikkeld om zijn omgeving vast te leggen.
Karijn is een documentair fotograaf en vertelt beeldverhalen.
Sander geeft de basiscursus door het jaar bij CREA en houdt zich vooral bezig met portret-, reportage-, studio- en nachtfotografie
 
Ingangsniveau
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. Je kunt deelnemen met een spiegelreflexcamera of een compactcamera met mogelijkheid tot instellen van diafragma en sluitertijd.
 
Bijzonderheden
Voor het volgen van deze cursus moet je de beschikking hebben over een spiegelreflexcamera of een compactcamera waarop je handmatig diafragma, sluitertijd en ISO waardes kunt instellen. Ook is het belangrijk dat je in het bezit bent van een fiets.
Presentatie
Iedere week eindigt met presentaties op vrijdagavond om 19 uur waar alle cursussen iets laten zien. Op maandagavond en woensdagmiddag is er een randprogramma.
 
* English version*

Photography studio
When you’re new at photography, the possibilites of your camera can be overwhelming. The only way to undestand all the buttons is by getting started.
 
The course
You will learn about the basics of photography: light, exposure time, aperture, ISO, motion blur, depth of field, flash and composition. Every day you will get inspiration, information and assignments to learn how to use all those buttons properly. You discuss why a photo is good or bad: what works? And you learn the basics of image editing in Photoshop: how do you save a photo, how do you correct the color, contrast etc.
Next to that, you learn about the different aspects of travel-, landscape and portrait photography. Every day, the assignments you get will be in one of these genres. At the end of the day you will discuss the results with the rest of the group.
 
Depending on the expertise and experience of the teacher, every week will be different. Marc teaches the beginners courses at CREA and developed his own technique to capture his surroundings.
Karijn is a documentary photographer and tells visual stories.
Sander teaches the beginners courses at CREA and mainly focuses on portrait, reportage, studio and night photography.
 
Entrance requirements
You don’t need to know anything about photography. You will need a DSLR camera or a compact camera that has the possibility to adjust the aperture and shutter speed.

Details
For this course, you need a SLR camera or a compact camera that allows you to change aperture, shutter speed and ISO values by hand. You also will need a bike to get around the city this week.
 
Presentation
Every week ends with presentations on Friday evening at 7 pm, where each course will show what they worked on that week. On Monday evening and Wednesday afternoon there will be a side programme.
toon alletoon alleen beschikbare cursussen cursussen

zomer 2018

sorry, deze cursus is vol
start duur tijd
ma 09-07-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Marc Faasse 150/225/299 117901
sorry, deze cursus is vol
start duur tijd
ma 13-08-2018 5 dagen 10:30-17:00
docent prijs* cursusnummer
Sander Heezen 150/225/299 117906
* Prijs voor: voltijd studenten/werknemers en afgestudeerden UvA of HvA/overigen.
» meer informatie