Amsterdamse Kamer van Verenigingenprintversie

De AKvV is de koepelorganisatie van 25 Amsterdamse studentenverenigingen. De doelstellingen van de AKvV zijn o.a. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de aangesloten verenigingen, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de lidverenigingen en het voor het voetlicht brengen van het verenigingsleven.

Zie: http://akvv.nl/akvv/
[23-01-12] red_light.jpg