Centrale studentenraadprintversie

De Centrale studentenraad (CSR) is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. Als je iets kwijt wilt over de gang van zaken aan de UvA, of je mee wilt praten over het onderwijs, dan is de studentenraad de plaats waar dat kan. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één centrale Studentenraad. De facultaire studentenraden - de naam zegt het al - houden zich bezig met kwesties die op facultair niveau spelen.
Naast de facultaire studentenraden is er ook nog één overkoepelende raad; de Centrale Studentenraad.

Wat is de Centrale Studentenraad?
De Centrale studentenraad (CSR) houdt zich bezig met kwesties die universiteitsbreed spelen, en behartigt de belangen van studenten bij het bestuur van de UvA. De CSR vertegenwoordigt de studenten bij het College van Bestuur, de bestuurders van de UvA. Het College is verplicht naar de CSR te luisteren, omdat de CSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft. Kijk voor meer informatie op www.studentenraad.nl/csr.

Wie zitten er in de CSR?
De CSR bestaat uit veertien studenten die zich een jaar lang inzetten voor studentenbelangen aan de UvA. Dit doen we door dagelijks bezig te zijn met alle belangrijke en ogenschijnlijk minder belangrijke zaken die de student aangaan. Hierbij kan je denken aan grote onderwerpen zoals de huisvestingplannen en het internationaliseringsbeleid van de UvA, maar ook kleinere zaken zoals de openingstijden van de UB en de prijs van onze kopjes koffie. Zeven studenten zijn direct in de CSR verkozen, en de andere zeven zijn afgevaardigd door de zeven verschillende facultaire raden.

Hoe werkt de CSR?
De CSR komt wekelijks bij elkaar in een plenaire vergadering (PV). Deze is iedere woensdag van 12.00-15.00 in CREA. Kom gewoon een keer langs, alle vergaderingen zijn openbaar! In de PV worden allerlei verschillende zaken behandeld, worden er CSR-standpunten ingenomen en kijken we naar het verrichte werk van de drie commissies binnen de CSR: Onderwijs & Onderzoek, Organisatie & Financiën en Voorlichting & Communicatie. De commissies vergaderen 1 keer per week, en ieder CSR-raadslid zit in twee van de drie commissies.