De Bildung Academieprintversie

De Bildung Academie is een aanvullend academisch platform dat invulling geeft aan datgene waar bestaande universiteiten niet aan toe komen: gericht aandacht besteden aan de persoonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Meer info over De Bildung Academie: http://www.debildungacademie.nl
[08-09-16] logo_bildung_academie.jpg