UVASOCIAALprintversie

Het systeem van de UvA moet wat ons betreft dus ingericht zijn dat het elke student stimuleert het beste uit zichzelf naar boven te halen. Omdat er veel verschillende soorten studenten aan de UvA studeren zijn er veel verschillende leerstijlen en verschillende niveaus van studenten. Het onderwijs moet al deze verschillende groepen ondersteunen, de beste studenten moeten de extra uitdaging kunnen krijgen die ze aankunnen en de studenten die een steuntje in de rug nodig hebben moeten extra begeleiding kunnen krijgen.

Ook moeten studenten zoveel mogelijk hun studie naar hun eigen inzicht kunnen indelen; op het gebied van keuzeonderwijs, maar ook op het gebied van brede bachelors. De UvA moet haar honoursprogramma’s op orde moet brengen, studenten ruimte moet bieden hun studie zelf in te delen, maar ook studenten die hun studie sneller kunnen afronden ertoe in staat te stellen dit daadwerkelijk te doen.

Daarnaast is de academische wereld allang een niet meer een nationale, maar een internationale gelegenheid. Internationalisering wordt alsmaar een belangrijker aspect van studeren, zodat studenten zich buiten de kaders van de Nederlandse denkwijze en de Nederlandse maatschappij kunnen ontwikkelen in diens studierichting. De UvA moet studenten zowel stimuleren als zo goed mogelijk faciliteren in het studeren in het buitenland.

Zie: www.uvasociaal.nl