Stichting Students for Childrenprintversie

Students for Children is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet om onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen in ontwikkelingsgebieden mogelijk te maken. Wij geloven dat onderwijs de vicieuze armoedecirkel kan doorbreken en we hechten er veel waarde aan de lokale bevolking bij onze projecten te betrekken.

Students for Children is uniek doordat haar bestuur bestaat uit studenten die zich vrijwillig inzetten om dit doel te bereiken. Daarnaast wordt de stichting gevormd door een krachtig maatschappelijk netwerk van actieve studenten die de mogelijkheid wordt geboden hun talenten te gebruiken om onze projecten te realiseren. Dit kan zowel vanuit hun studierichting als vanuit persoonlijke interesse. Bijvoorbeeld door hun persoonlijke netwerk te gebruiken om mensen, bedrijven en organisaties aan ons te verbinden. Of door een (afstudeer)project bij ons te doen.

Zie: http://studentsforchildren.nl/
[04-12-13] logo_studentsfchildren1.jpg