Ons kritisch alternatiefprintversie

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep studenten van verschillende opleidingen en met verschillende ideeën die zich uit onvrede over de ontwikkelingen op de Universiteit van Amsterdam heeft verenigd.

Waarom zijn wij er?
De UvA verandert langzaam maar zeker in een diplomafabriek, waar winst en rendement boven onderwijs en onderzoek worden gesteld. Het moet steeds sneller, goedkoper en winstgevender. Wij staan kritisch tegenover de weg die de UvA is ingeslagen en zijn verbijsterd over de stilte vanuit de medezeggenschap. De huidige studentenpolitiek spreekt zich al jaren slechts op papier en binnenskamers uit tegen de maatregelen die worden voorgesteld. Wij staan tussen studenten en docenten en beperken ons niet tot de raadskamers. Wij doen het anders. Wij bieden een alternatief.

Zie: http://www.onskritischalternatief.nl/