ANBI gegevens stichting CREAprintversie

Naam instelling
Stichting CREA
Cultureel studentencentrum CREA


RSIN / fiscaal nummer
003873730

Post- en bezoekadres
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

Doelstelling
Het cultureel studentencentrum CREA stimuleert en faciliteert studenten van UvA en HvA om zich breed te oriënteren en al hun interesses en ambities op artistiek, cultureel en maatschappelijk gebied te ontplooien.

Hoofdlijnen van het beleid
  • CREA organiseert in twee semesters een breed aanbod cursussen, workshops en uitvoeringsgroepen op het gebied van muziek, film, digitale media, dans, theater, beeldende kunst, literatuur en fotografie voor studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
  • In het verlengde daarvan organiseert CREA gedurende zes weken in de zomer een programma met ruim 55 weekcursussen, toegankelijk voor iedereen.
  • CREA organiseert in haar twee theaterzalen wekelijks lezingen, debatten, evenementen en soortgelijke activiteiten met en voor studenten in Amsterdam.
  • CREA biedt ruim 35 studentenorganisaties faciliteiten op het gebied van kantoor- en vergaderruimten.
  • CREA verhuurt studio's en werkruimten t.b.v. culturele activiteiten.
  • CREA heeft een café (B.V. CREAcafé) ter ondersteuning van alle activiteiten.

Bestuur
De directeur van de stichting is ook de bestuurder van de stichting en statutair directeur van de B.V. CREAcafé. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Prof. dr. Fred Weerman - voorzitter
Prof. dr. Han de Dissel - lid
Souraya Bouwmans-Sarraf - lid
Drs. Sabine Niederer - lid
Alex Peters - lid

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid directie en personeel
Er is geen CAO van toepassing. Het beloningsbeleid voor de directie en het personeel is geënt op dat van de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Wet bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT)
Bezoldigingen voor betrokken medewerkers zijn in dit kader niet relevant. De WNT is dan ook niet van toepassing.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Download hier het financieel jaarverslag 2015
Download hier het jaarverslag 2016
Download hier het bedrijfsplan 2017

CREA Activiteitenprintversie

CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Je kunt als student nergens in de stad goedkoper en beter terecht voor bijvoorbeeld danslessen, een filmcursus of een muziekworkshop, voor het gebruik van studio's voor je eigen project, voor een avond studententoneel, voor debatten en lezingen over uiteenlopende onderwerpen en zomercursussen om die lange zomers aangenaam door te komen. CREA heeft een uitgebreid cursusprogramma, ieder jaar zes weken vol zomercursussen, een uitprogramma, en een groot aantal ruimtes: CREA heeft een theater (zie CREA Theater), een zaal voor presentaties en feesten (zie CREA Muziekzaal), en (buiten cursustijden) een groot aantal grote en kleine studio's per uur te huur (zie Verhuur). En CREA heeft natuurlijk een café (zie CREA Café).