Jazz en Improvisatie workshopprintversie

In deze workshop leer je samenspelen en improviseren met medemuzikanten.

Er is plek voor alle instrumentalisten die willen improviseren: drums, gitaar, piano, bas, blaasinstrumenten en vocalisten.We spelen bekende jazzstandards, maar ook minder bekende en aan jazz gerelateerde stukken komen aan bod. Ook is er gelegenheid om zelf stukken in te brengen.Er wordt aandacht besteed aan onder andere instrumentverkenning, soleren, frasering, timing, dynamiek, sound, vormvastheid, schema's en basistheorie. Daarnaast werk je aan uitbreiding van je jazzrepertoire.De workshop is zo opgezet dat je kunt spelen op het niveau dat het beste bij jou past. Daartoe word je door de docent van tevoren ingedeeld in een groep (zie bijzonderheden). Er wordt van je verwacht dat je thuis huiswerk maakt en - indien nodig - partijen oefent.Ingangsniveau

Er wordt verwacht dat je behoorlijk noten kunt lezen en over voldoende akkoordkennis beschikt. Als er teveel aanmeldingen zijn voor een bepaald instrument wordt er geselecteerd op niveau.Pianisten moeten kennis hebben van septiemakkoorden.

Uiteraard wordt verwacht dat je bij alle lessen aanwezig bent.Presentatie

De workshop sluit af met een concert in de CREA Muziekzaal op woensdag 1 juni.Bijzonderheden

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een indeling gemaakt op basis van instrument, ervaring/ niveau. Vul daarom dit vragenformulier in zodat de begeleiders daar alvast inzicht in te hebben.Er is plaats voor maximaal 2 zangers, 2 gitaristen en 1 pianist.Er zijn 2 workshops per avond: een van 18.00 tot 20.00 uur en een van 20.30 tot 22.30 uur. Bij welke workshop je wordt ingedeeld hangt af van je instrument en niveau.De begeleiders


De workshop wordt gegeven door vier begeleiders van het CREA Jazz Collectief. Iedere begeleider geeft les vanuit zijn eigen expertise en invalshoeken. Zij werken zowel binnen de workshop als in hun professionele leven nauw met elkaar samen. Daardoor zijn de lessen dynamisch en is er veel uitwisseling met de professionele muziekpraktijk.Bernard van Rossem

Bernard besteedt met name aandacht aan dynamiek, sound, soleren, ritmiek en melodie.Stijn de Wit

Stijn legt de nadruk op interactie, samenspel, ritmiek, groove, vorm (vastheid) en communicatie.Jochem Braat

Jochem besteedt veel aandacht aan vorm, melodie, harmonie/akkoordenleer, improvisatie, samenspel, tekst en ritmiek.Tijn Jans

Tijn legt de nadruk op vrije improvisatie, ritmiek, samenspel, groove, vorm en interactie.

toon alleen beschikbare cursussen

** Voor een cursus die reeds is gestart, mag je je niet als nieuwe deelnemer opgeven.

CREA voorjaarsfolder 2018

Bekijk hier digitaal de CREA voorjaarsfolder