Subsidies door CREAprintversie

CREA subsidieert!

Ben je student aan de Universiteit van Amsterdam of de Hogeschool van Amsterdam en heb je samen met anderen plannen voor een eigen project zoals een voorstelling, expositie, film of happening? Doe dan een beroep op het CREA Fonds en verwezenlijk je droom!


Project

Een eigen project kan zijn: een evenement, een experiment, een document, een happening, een voorstelling, een congres, een lezing, een vertoning, een object, je kunt het zo gek niet bedenken, als het maar aansluit bij de activiteiten van CREA.
Daarnaast kunnen studentengroepen die optreden in het CREA Theater een aanvraag indienen voor aanvullende subsidie van de uitvoeringskosten.

Bijdrage

Een maximumbedrag is niet vastgelegd, maar verwacht geen duizenden euro’s. Denk in de richting van een bedrag dat redelijk is in relatie tot aard, omvang en doel van het project. Uitbetaling van de toegekende subsidie vindt plaats na afloop van het project en na ontvangst van de financiële verantwoording.

Je kunt subsidie aanvragen door middel van het aanvraagformulier (Word document)


De voorwaarden zijn:

  1. Je moet student zijn aan de UvA of de HvA.
  2. Het project moet in Amsterdam plaatsvinden.
  3. Het project moet binnen twaalf maanden te realiseren zijn.
  4. Het project moet aansluiten bij de activiteiten van CREA (kunstbeoefening, lezing, debat)
  5. De aanvragende groep moet minimaal voor 75 procent, met een minimum van 2 studenten, uit UvA / HvA-studenten bestaan.
  6. In de begroting moet een eigen bijdrage van de deelnemers zijn opgenomen.
  7. De aanvraag moet minstens 2 maanden voor aanvang van de activiteit binnen zijn.
  8. Het project moet een openbare presentatie opleveren.
  9. CREA moet in alle publiciteit vermeld worden.

Uitbetaling subsidie

Het project moet achteraf financieel verantwoord worden door een financiële afrekening;
een toelichting hierop waarin eventuele mee- of tegenvallers worden verantwoord;
originele documentatie (bonnen of facturen), waaruit blijkt dat de toegekende subsidie daadwerkelijk uitgegeven is.

Wie beslist wanneer?

De staf van CREA beslist over toekenning van geld en/of faciliteiten binnen twee maanden na je aanvraag. Over deze beslissing is geen discussie mogelijk.
[25-06-08] video.jpg


Aanvraag

Een aanvraag voor een bijdrage uit het CREA Fonds moet tenminste een bondige omschrijving van jezelf, je medewerker(s) en je plan omvatten en voorzien zijn van een begroting.

Wil je meer weten, bel dan naar:
Carlo van Munster, tel: 020 525 14 19.

Stuur je aanvraag per e-mail naar fonds@crea.uva.nl

Benieuwd naar gehonoreerde aanvragen in de afgelopen jaren?

Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2012/2013
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2011
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2010
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2009
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2008
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2007
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2006
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2005
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2004
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2003
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2002
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2001
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 2000
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 1999
Bekijk: gehonoreerde aanvragen 1998