CREA agendaprintversie

24

di

20:00

film

Paradise or Oblivion

SIB-cinema presenteert ‘Paradise or Oblivion’!

Milieurampen, de financiële crisis en toenemende mondiale ongelijkheid; het zijn allemaal zaken die
makkelijk te verklaren zijn volgens Jacque Fresco, bedenker en oprichter van het Venus Project.

Volgens hem zijn het logische gevolgen van het kapitalistische systeem dat gedoemd is (binnenkort)
te falen. Zich afzettend tegen alle geprobeerde systemen zoals het communisme, kapitalisme,
fascisme en socialisme, biedt Fresco een alternatief syteem: een resource-based economy. De
documentaire ‘Paradise or Oblivion’ legt de noodzaak van deze cultuuromslag uit en geeft ons een
kijkje in deze ideaal samenleving waarin de afwezigheid van schaarste hét ingrediënt is voor succes.

Is een omwenteling naar een duurzamere samenleving, waarin geld een minder belangrijke rol
speelt, wenselijk en haalbaar? Zo ja, hoe is dit te bewerkstelligen?

De documentaire zal ingeleid worden door Reyer Gerlagh, hoogleraar Economie aan de Universiteit
van Tilburg. Meneer Gerlagh richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op klimaat en economie,
duurzaamheid en milieubeleid. Hij zal ingaan op een duurzame economie en de vraag stellen of ‘geld’
daarin een probleem vormt.

Locatie: CREA theater
Toegang: studenten gratis | overigen € 5

november 2015